Hotel v centru Prahy Hotel v centru Prahy

O Praze

Close

Vítejte v Praze, hlavním městě České republiky a v jednom z nejkrásnějších měst na světě.

Praha, srdce Evropy, je historickým městem s moderní duší. Její kulturní bohatství a architektonické památky jí dávají jméno “Zlatá Praha” nebo také “Stověžaté město”.

Dominantou města je Pražský hrad s katedrálou Sv. Víta. Hrad pochází z 9. století a patří mezi největší hradní komplexy ve střední Evropě. Dnes je sídlem prezidenta České republiky.

Na své cestě z Hradu do Starého Města přejdete přes 515 metrů dlouhý Karlův most, nejstarší most v Praze. Byl postaven v roce 1357 Karlem IV. a je lemován sochami převážně z 18. století. Karlův most je součástí takzvané “Královské cesty”, která vedla z Pražského hradu na Královský dvůr, dříve sídlo českých králů, kde se dnes nachází Obecní dům.

Pokud půjdete po „Královské cestě“, dojdete na Staroměstské náměstí, nejvýznamnější náměstí historické Prahy. Zde můžete obdivovat Staroměstskou radnici a Chrám Panny Marie před Týnem, slavný Orloj, barokní kostel Sv. Mikuláše, rokokový Kinský palác, gotický Dům u kamenného zvonu a památník Mistra Jana Husa, dílo Ladislava Šalouna z roku 1915. Ve střední části náměstí můžete najít pražský poledník.

Blízko Staroměstského náměstí se nachází Židovské město, které se datuje do 13. století a zahrnuje starověký hřbitov a několik synagog, přičemž nejslavnější je Staronová synagoga. Současná podoba Židovského města je převážně výsledkem rozsáhlého projektu z let 1893 až 1913. Pařížská ulice, známá pro své luxusní obchody, je páteří Židovského Města.

Useful links

available on mobile